Tổng công ty ĐSVN thực hiện giải pháp cấp bách đảm bảo ATGT

Cập nhật, 13:19, Thứ Ba, 29/11/2011 (GMT+7)

Triển khai Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP ngày 24-8-2011 của Chính phủ và các văn bản liên quan cấp Bộ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nĐSVN đã ban hành kế hoạch hành động số 2440/ĐS-ATGT.

Theo đó, để đảm bảo an toàn GTĐS, ngăn ngừa các nguyên nhân chủ quan, ĐSVN yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế, tổ chức rà soát để triển khai thực hiện kế hoạch một cách quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm tạo ra bước chuyển biến mới trong công tác đảm bảo ATCT, đặc biệt là đối với các nhân viên ĐS trực tiếp phục vụ chạy tàu: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo ATCT, nhất là đội ngũ lái tàu, công nhân gác chắn ĐN, cầu chung trên cả hai mặt: con người và thiết bị; Cấm tuyệt đối các nhân viên ĐS trực tiếp phục vụ chạy tàu uống rượu bia khi lên ban làm việc; Thường xuyên rà soát lại đội ngũ lái tàu, đảm bảo có đủ sức khỏe, tư cách, phẩm chất tốt, có giấy phép lái tàu còn hiệu lực. Chỉ bố trí những công nhân lái tàu có ý thức trách nhiệm cao trong công việc làm công tác lái tàu.

Về các giải pháp đảm bảo an toàn tại các giao cắt cùng mức giữa ĐS và đường bộ: ĐSVN giao các công ty QLCSHT ĐS chủ động phối hợp với địa phương lập kế hoạch và lộ trình cụ thể để xóa bỏ đường ngang trái phép. Trong khi chờ xóa bỏ, tổ chức kiểm tra, rà soát để thống nhất quyết định. Nếu có lối đi khác thay thế thì phải kiên quyết đóng lại.

Đảm bảo TTATGTĐS trong những tháng cuối năm được quan tâm đặc biệt
Đảm bảo TTATGTĐS trong những tháng cuối năm được quan tâm đặc biệt

Trong trường hợp không có lối đi khác thay thế, thống nhất với địa phương trong khi chờ xóa bỏ, địa phương phải chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông ĐS, đường bộ: Đối với các lối đi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn thì địa phương phải tổ chức cảnh giới. Đối với các lối đi khác: Phải có biện pháp cưỡng chế cấm xe cơ giới qua lại (trừ xe máy), đồng thời tạo mặt lát ĐN bằng phẳng cũng như các điều kiện khác để người và phương tiện qua lại an toàn.

Tổng giám đốc ĐSVN giao các công ty QLCSHT ĐS và công ty TTTHĐS chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ và các địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát các ĐN phòng vệ bằng biển báo và CBTĐ: Cắm đầy đủ biển báo và làm gờ giảm tốc. Đảm bảo điều kiện thuận lợi để các phương tiện qua lại an toàn. Đối với những ĐN bị hạn chế về tiêu chuẩn an toàn theo quy định của Điều lệ ĐN thì thống nhất các biện pháp đảm bảo an toàn: hoặc địa phương phải tổ chức cảnh giới, hoặc phải quy định cụ thể cấp tải trọng (cụ thể từng loại xe) và tốc độ được phép qua, còn loại phương tiện khác có khả năng qua lại mất an toàn thì dứt khoát phải cắm biển cấm, hoặc thực hiện các biện pháp cưỡng chế khác để đảm bảo an toàn. Hoàn thành công việc này trong quý I- 2012.

Đối với cầu chung và ĐN có gác có mật độ giao thông cao, Tổng giám đốc yêu cầu các công ty QLCSHTĐS chủ động phối hợp với địa phương đề nghị tăng cường các lực lượng chức năng: cảnh sát, TTGT, dân phòng phối hợp cùng tham gia điều hành và hướng dẫn giao thông.

Tổng giám đốc ĐSVN cũng yêu cầu: trong kế hoạch hành động cần ưu tiên thích đáng các nguồn lực để tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 88/2011/NQ-CP của Chính phủ. Thường xuyên đưa nội dung thực hiện Nghị quyết này vào chương trình công tác và sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chuyên môn và đoàn thể. Ban DA - ATGT chủ trì, tiếp tục tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự an toàn giao thông ĐS, đường bộ ban hành theo Quyết định số 1856/QĐ-TTg ngày 27-12-2007 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Ban TCCB - LĐ chủ trì, tham mưu để hoàn thiện đề án thành lập Trung tâm Ứng phó sự cố tai nạn, thiên tai và cứu nạn ĐS, trình Bộ GTVT phê duyệt trong quý I-2012...

PV

.
.
.