.

600 học sinh tham gia lớp ngoại khóa ATGT

Cập nhật: 13/11/2012, 11:26 [GMT+7]
.

Nội dung chương trình ngoại khóa mô phỏng theo hình thức “Rung chuông vàng”, các kiến thức về Luật GTĐB, các tệ nạn xã hội được thể hiện qua 20 câu hỏi. Buổi ngoại khóa đã thu hút đông đảo học sinh tham gia và đã để lại ấn tượng tốt đẹp, góp phần vào việc tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục pháp luật; phòng, chống các tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động ĐVTN học sinh chấp hành nghiêm Pháp luật ATGT, tiếp tục thực hiện mục tiêu “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.                      

Kim Anh

.
.
.
.
.